Mot noll

Bland pandemier, politisk oro och ekonomiska kriser så fortsätter klimatet att vara vår främsta uppgift att lösa – eftersom allt annat är beroende av det.

De globala hållbarhetsmålen erbjuder struktur och vägledning i denna enorma utmaning.

Linnarc

Linnarc AB är en konsultbyrå inom arkitektur och stadsbyggnad som drivs av Erik Linn.

Kontakt: erik@linnarc.com

Följ verksamheten på sociala medier: