Snart lanseras Townwise på webben

Lunchföreläsningar har varit det primära formatet för Townwise, sedan jag 2020 drog igång min lokala omvärldsbevakning av Göteborg för stadens arkitektkontor och andra branschaktörer. Förra året tog jag steget till att även börja bevaka utvecklingen i Stockholm.

Det har varit en väldigt trevlig och givande arbetsform, som också blivit mycket uppskattad från kunderna. Att över en gemensam lunch få kännedom om vad som händer inom stadsutvecklingen, och vilka ärenden som går upp till politiska beslut. Begränsningen har förstås legat i att månaden endast har så många lunchtillfällen. Välfyllda kalendrar sätter därtill gränser för antalet kundmöten och möjliga dragningar.

Jag har därför sedan en tid lekt med tanken på att utveckla ett sätt att göra Townwise-informationen tillgänglig som är enklare och mer effektivt. Som också gör informationen tillgänglig närsomhelst, när det bäst passar. Följaktligen känns det nu väldigt spännande att kunna berätta att en lansering av Townwise på webben närmar sig. Innehållet flyttar då från powerpoint-slides till kortfattade, kategoriserade och sökbara artiklar på nätet, tillgängliga efter önskemål från dator, läsplatta eller mobil.

Webbsidan närmar sig färdigställande, och lansering av den nya plattformen kommer att ske i september. I samband med förändringen kommer jag också att inkludera Malmö i bevakningen, så att alla tre storstäderna finns med. Det kommer att vara möjligt att välja att prenumerera på information från en, två eller alla tre städerna.

Mer information kommer i augusti. Fram till dess önskar jag en trevlig sommar!

Linnarc

Linnarc AB är en konsultbyrå inom arkitektur och stadsbyggnad som drivs av Erik Linn.

Kontakt: erik@linnarc.com

Följ verksamheten på sociala medier: