Tjänster

Linnarcs affärsidé är att hjälpa kunder med omvärldsbevakning och analys inom stadsbyggnad och stadsplanering. Ambitionen är att leverera informativa och lättillgängliga produkter som låter er förstå den pågående stadsutvecklingen och hur marknaden ser ut, och som förbättrar era möjligheter att agera på bästa sätt.

Townwise

Townwise är min bastjänst, en faktabaserad och lättillgänglig föreläsning som sammanfattar och synliggör stadens aktuella ärenden och processer. Den baseras på innehåll i de kommunala protokollen från stadens nämnder, och kompletteras med material från andra källor.

Föreläsningen levereras löpande på månadsbasis. När omständigheterna nu tillåter så föreläser jag gärna på plats på ert kontor, men det finns också alla möjligheter till digitala arrangemang via exempelvis Teams eller Zoom. Townwise finns i en fullversion om ca 50 minuter som passar för en lunchpresentation, och en kortare om 25 minuter för kaffepausen under för- eller eftermiddag.

Det finns naturligtvis möjlighet att beställa en dragning av den senaste Townwise-presentationen till ett speciellt tillfälle, som en workshop, en projektstart eller en kick-off med arbetsteamet.

Fakta

Townwise utgörs av en månatlig bildspelspresentation som baseras på aktuella ärenden i de kommunala nämnderna. Innehållet sorteras i kategorier, såsom stadsutveckling, kontor och bostäder. Det finns möjlighet att kommentera och ställa frågor under presentationen. I Göteborg bygger presentationen på material från byggnadsnämnd, fastighetsnämnd, trafiknämnd, park och naturnämnd samt kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Till detta kommer branschnyheter och notiser från andra källor, liksom utblick mot någon aktuell händelse i andra städer.

Exempel ur tidigare utgåva av Townwise-presentationen.

Tjänsten finns tillgänglig för Göteborg och Stockholm, och inkluderar viktigare planer och projekt i grannkommunerna.

Townwise är ett registrerat varumärke.

Specialsydda omvärldsbevakningar

Ibland behöver man höja blicken och skaffa sig en uppdaterad omvärldsbild. Vad gör man i andra städer, hur genomförs planeringen och vilka aktörer är aktiva?

Frågor som dessa är utgångspunkt för de mer specialanpassade omvärldsbevakningar som jag erbjuder, som tar utgångspunkt i era specifika behov och intressen. Aktuella tillfällen kan exempelvis vara i samband med en projektstart, ett större ledningsmöte eller ett styrelsemöte, där information om någon av samhällsbyggnadsbranschens alla delar bildar utgångspunkt för beslut om er vidare inriktning och verksamhet.

Jag har genomfört sådana bevakningar inom arkitekturbranschen, gjort konkurrentanalyser bland större teknikkonsultföretag samt levererat internationella utblickar.

Stadsbyggnadsanalys

Under processen med att utveckla staden är det viktigt att kunna synliggöra arbetet och de undersökningar man genomför, både för inblandade aktörer men också för beslutsfattare, politiker och allmänhet. Jag har möjlighet att erbjuda grundläggande stadsbyggnadsanalyser utförda i GIS, baserade på vilka behoven är och vilken data som finns tillgänglig för det aktuella området. Jag arbetar med QGIS-plattformen som bas, men har också möjlighet att leverera i ArcGIS Pro om det skulle vara aktuellt.

Guidningar

Baserat på den kunskap jag bygger upp genom de ovanstående tjänsterna så erbjuder jag aktuella arkitektur- och stadsbyggnadsguidningar i Göteborg för företag och organisationer. De kan ha fokus både på byggnader och större stadsbyggnadsutvecklingar. Tillsammans med mina samarbetspartners (mer information om detta inom kort) så kommer jag att ha möjlighet att sätta ihop paket efter era önskemål, med såväl kost som logi.

Linnarc

Linnarc AB är en konsultbyrå inom arkitektur och stadsbyggnad som drivs av Erik Linn.

Kontakt: erik@linnarc.com

Följ verksamheten på sociala medier: