Tjänster

Linnarcs affärsidé är att hjälpa kunder med omvärldsbevakning och analys inom stadsbyggnad och stadsplanering. Ambitionen är att leverera informativa och lättillgängliga produkter som låter er förstå den pågående stadsutvecklingen och hur marknaden ser ut, och som förbättrar era möjligheter att agera på bästa sätt.

Townwise

Townwise är min bastjänst, en faktabaserad och lättillgänglig föreläsning som sammanfattar och synliggör stadens aktuella ärenden och processer. Den baseras på innehåll i de kommunala protokollen från stadens nämnder, och kompletteras med material från en rad andra källor.

Föreläsningen levereras löpande på månadsbasis. Under rådande omständigheter genomförs den som digitalt webinarium via önskad plattform, exempelvis Teams eller Zoom, under 45-60 minuter. När förutsättningarna åter blivit säkra så kommer en trevlig möjlighet att vara att genomföra Townwise som ett gemensamt lunchföredrag på ert kontor.

Fakta

Townwise utgörs av en månatlig bildspelspresentation som baseras på kommunala nämndprotokoll. Det finns möjlighet att kommentera och ställa frågor under presentationen. I Göteborg bygger presentationen på material från byggnadsnämnd, fastighetsnämnd, trafiknämnd, park och naturnämnd samt kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Till detta kommer branschnyheter och notiser från andra källor, liksom utblickar mot aktuella händelser i andra städer.

Efter genomförd presentation får deltagarna tillgång till presentationen inklusive föreläsningsanteckningar i pdf-format.

Tjänsten finns för närvarande tillgänglig för Göteborg, och inkluderar viktigare planer och projekt i grannkommunerna.

Townwise är ett registrerat varumärke.

Specialsydda omvärldsbevakningar

Ibland behöver man höja blicken och skaffa sig en uppdaterad omvärldsbild. Vad gör man i andra städer, hur genomförs planeringen och vilka aktörer är aktiva?

Frågor som dessa är utgångspunkt för de mer specialanpassade omvärldsbevakningar som jag erbjuder, som tar utgångspunkt i era specifika behov och intressen. Aktuella tillfällen kan exempelvis vara i samband med en projektstart, ett större ledningsmöte eller ett styrelsemöte, där information om någon av samhällsbyggnadsbranschens alla delar bildar utgångspunkt för beslut om er vidare inriktning och verksamhet.

Jag har genomfört sådana bevakningar inom arkitekturbranschen, gjort konkurrentanalyser bland större teknikkonsultföretag samt levererat internationella utblickar.

Stadsbyggnadsanalys

Under processen med att utveckla staden är det viktigt att kunna synliggöra arbetet och de undersökningar man genomför, både för inblandade aktörer men också för beslutsfattare, politiker och allmänhet. Jag har möjlighet att erbjuda grundläggande stadsbyggnadsanalyser utförda i GIS, baserade på vilka behoven är och vilken data som finns tillgänglig för det aktuella området. Jag arbetar med QGIS-plattformen som bas, men har också möjlighet att leverera i ArcGIS Pro om det skulle vara aktuellt.

Guidningar

Baserat på den kunskap jag bygger upp genom de ovanstående tjänsterna så erbjuder jag aktuella arkitektur- och stadsbyggnadsguidningar i Göteborg för företag och organisationer. De kan ha fokus både på byggnader och större stadsbyggnadsutvecklingar. Tillsammans med mina samarbetspartners (mer information om detta inom kort) så kommer jag att ha möjlighet att sätta ihop paket efter era önskemål, med såväl kost som logi.

Linnarc

Linnarc AB är en konsultbyrå inom arkitektur och stadsbyggnad som drivs av Erik Linn.

Kontakt: erik@linnarc.com

Följ verksamheten på sociala medier: