Tjänster

Har ni behov av att synliggöra information eller Excel-data på karta? Som berör samhällsutveckling och vår byggda miljö? Står företaget eller organisationen inför ett större projekt eller en affär som kräver framtagande av sådan bakgrundsinformation? Skulle ett beslutsgrundande underlag vara till hjälp inför nästa styrelsemöte? Eller söker ni helt enkelt någon som kan visa er den senaste stadsutvecklingen i Köpenhamn?

Genom Linnarc förmedlar jag branschöverskridande kunskap och förståelse inom arkitektur och samhällsutveckling. Innehållet spänner över sociala strukturer, ekonomi, historia och hållbarhet. Detta sker på olika sätt och för olika kundgrupper, men hela tiden med övertygelsen att korrekt information, tydlig framställning och genomtänkt förmedling är viktiga framgångsfaktorer. Här följer en kort beskrivning av dessa tjänster.

Har du ett behov som detta kan bidra till att lösa – kontakta mig.

Sidan är just nu under utveckling och utökas kontinuerligt under veckorna framöver.

Kartor och GIS

Bra kartor är ett fantastiskt verktyg! Geografiska informationssystem gör det möjligt att visualisera dataunderlag, vare sig det är offentlig statistik, stadskärnans butikslägen eller den geografiska fördelningen av företagets senaste försäljning. Webbkartor erbjuder ett dynamiskt verktyg med stora möjligheter.

Läs mer >

Omvärldsbevakning

Nyckeln till att förstå stadsutvecklingen är en överblick över de beslut som fattas i de kommunala nämnderna. Townwise är en utvecklad plattform för att förmedla denna ofta komplexa och omfattande information på ett enkelt sätt.

Rapport

En kortfattad rapport med tydlig struktur, bra text och inbjudande illustrationer är ett effektivt redskap. Den kan förmedla fakta, historik och överblick, och lägga grunden för välgrundade beslut. Den kan föra fram budskap och driva opinion.

Fotografi

Bilden fortsätter att vara en fundamental del av all slags kommunikation. Fotografiet fångar arkitekturen, stadsmiljön, människorna och tidsandan på ett oöverträffat sätt. Det lockar, bjuder in och bildar bakgrund.

Guidning

En guidad tur är ett bra och ofta väldigt trevligt sätt ta in stadens karaktär och sammansättning. Får man också tillgång till en trådlös mottagare så man hör allt som guiden säger så växer upplevelsen. Till fots, på cykel eller med buss – staden öppnar sig.

Föreläsning

En bra föreläsning ska kunna fånga och intressera en publik vars bakgrund, kunskap och intressen varierar. Den ska presentera, förmedla och ställa frågor, vare sig den föregår på den stora fastighetsmässan, på biblioteket eller i klassrummet.

Bild som visar Erik tillsammans med moderator Mark Isitt på Business Arena i Göteborg 2022.
Linnarc

Arkitektur och stadsbyggnad genom kartor, foto, text, guidning