(Tjänster_old)

Linnarc förmedlar kunskap och förståelse inom arkitektur och stadsbyggnad. Detta sker på olika sätt och för olika kundgrupper, men hela tiden med övertygelsen att vår kännedom om den byggda miljön är fundamental för våra chanser att ta hand om den och utveckla den.

Nedan följer en kort beskrivning av mina olika tjänster.

GIS

Geografiska informationssystem gör det möjligt att visualisera dataunderlag i kartor och illustrationer. Det är ett kunskapsområde som får allt större betydelse för stads- och samhällsplanering och som utvecklas i hög takt.

Jag har ungefär tio års erfarenhet av GIS och det arbete som associeras med detta – hantering av data och grafisk bearbetning för att göra resultaten läsbara. Jag har bland annat erfarenhet av rumslig analys och space syntax, som gör det möjligt att mäta hur gatunätet är konfigurerat och identifiera hur väl individuella stråk hänger ihop med resten av staden.

Föreläsningar

Att föreläsa om arkitektur har varit ett återkommande inslag i hela min yrkesbana, alltsedan det första jobbet som assistent på arkitektskolan direkt efter examen. Därefter har det blivit framträdanden i många olika sammanhang, och för många olika typer av åhörare.

Bland uppdragsgivarna finns Business Arena / Fastighetsnytt, Bokmässan, Ingenjörsvetenskapsakademien IVA, Stockholms byggnadsförening och Chalmers. Därutöver har jag hållit föredrag för kunder och gäster i samband med workshops och evenemang.

Samtal med moderator Mark Isitt i samband med föreläsning på Business Arena Väst i november 2022. Foto Fastighetsnytt / David Sahlberg.

Fotografi

Kameran har varit ett viktigt redskap sedan jag inledde studierna på arkitektskolan. När mitt intresse och mina arbetsppgifter efter hand rört sig mot stadsbyggnad så har fotograferandet följt med. Rummet och ljuset står centrala i sammanhanget. Liksom att fånga en byggnad tillsammans med sin omgivning, så man förstår helheten. Medan arkitekturfoto ofta handlar om visa det rena byggnadsobjektet utan störande omgivning så försöker jag tvärtemot fånga byggnaden ihop med det stadsrum den befinner sig i.

Arkitekturguidningar

Det bästa sättet att förstå arkitektur och stadsbyggnad är att uppleva det på plats. Jag har genomfört arkitekturguidningar i Göteborg och Köpenhamn, i såväl historiska som nyuppförda stadsdelar. Normalt sker guidningarna till fots eller med cykel, i några fall med buss. Tillgång till trådlösa hörtelefoner gör att alla enkelt kan följa det som sägs utan att behöva stå tätt intill.

København

Linnarc

Arkitektur och stadsbyggnad genom kartor, foto, text, guidning