Om arkitektur och stadsutveckling

Välkommen!

Linnarc är ett kunskapsföretag som erbjuder tjänster inom arkitektur och stadsbyggnad.

Företaget drivs av Erik Linn, utbildad arkitekt med bred erfarenhet inom området. Bland kunderna finns arkitektkontor, fastighetsbolag, offentlig förvaltning och utbildningsinstitutioner.

Företagets tjänster inkluderar GIS-kartläggning baserad på geografisk data, aktuell omvärldsbevakning inom stadsbyggnadsområdet, fotografering, föreläsningar och medverkan i seminarier och workshops samt arkitekturguidningar.

Läs mer om Linnarc här.

Linnarcs överordnade drivkraft är att bidra till ett välutformat och på alla sätt hållbart samhälle.

Linnarc

Arkitektur och stadsbyggnad genom kartor, foto, text, guidning