Att följa med i stadens utveckling

Linnarc erbjuder tjänster som låter ert företag eller organisation följa med i vad som händer i stadsutvecklingen och på marknaden. Arbetet leds av mig, Erik Linn, arkitekt SAR/MSA med bred erfarenhet inom arkitektur och stadsbyggnad. Genom min omvärldsbevakning har jag möjlighet att hålla er orienterade och uppdaterade om politiska beslut och aktuella projekt.

Genom att sätta händelser i ett större sammanhang och sortera dem i kategorier efter innehåll kan jag göra er bättre rustade att möta era behov och utmaningar.

Den överordnade drivkraften är att bidra till vår gemensamma strävan mot ett välutformat och på alla sätt hållbart samhälle.

Linnarc

Linnarc AB är en konsultbyrå inom arkitektur och stadsbyggnad som drivs av Erik Linn.

Kontakt: erik@linnarc.com

Följ verksamheten på sociala medier: