Om Linnarc och Erik

Linnarc tillhandahåller kunskapstjänster inom arkitektur och samhällsbyggnad. Genom analyser, omvärldsbevakningar och strategiska kartläggningar är målet att hjälpa kunder till bättre förstå staden de verkar i, dess bakgrund, nuläge och riktning mot framtiden. Genom ökad insikt och breddade perspektiv är målet att göra kunderna bättre rustade att möta de utmaningar man står inför.

Linnarc AB ägs och drivs av arkitekt SAR/MSA Erik Linn sedan hösten 2020. Tjänsterna riktas till arkitekter, konsulter, fastighetsbolag och andra branschaktörer, liksom till kommuner, regioner och myndigheter. 

Klicka på Tjänster för en närmare presentation av Linnarcs erbjudanden.

Om mig, Erik Linn

Jag är utbildad arkitekt, och har en bred erfarenhet stadsbyggnad och stadsutveckling. Från att tidigare ha ritat byggnader så har med tiden staden och dess utveckling blivit mitt fokusområde. Mina erfarenheter från husritandet ger mig en förståelse av hur byggnader genom sin organisering och formgivning möter staden och samverkar med denna. Mitt mål är ofta att lyfta blicken och bereda möjlighet för ett helhetsperspektiv.

Jag är utbildad på arkitektskolorna på NTNU i Trondheim och Kunstakademiets Arkitektskole i København. Jag har arbetat på White arkitekter, på Wingårdhs samt drivit eget arkitektkontor.

Jag är en van föreläsare, och har framträtt på event och mässor som Business Arena i Stockholm och Göteborg, Nordic Architecture Fair samt på Lokalmarknadsdagen i Göteborg. Jag har undervisat på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU i Trondheim, Chalmers tekniska högskola och Blekinge tekniska högskola BTH.

Dela den här sidan: