Fotografi

Kameran har varit ett viktigt redskap sedan jag inledde studierna på arkitektskolan. När mitt intresse och mina arbetsppgifter efter hand rört sig mot stadsbyggnad så har fotograferandet följt med. Rummet och ljuset står centrala i sammanhanget. Liksom att fånga en byggnad tillsammans med sin omgivning, så man förstår helheten. Medan arkitekturfoto ofta handlar om visa det rena byggnadsobjektet utan störande omgivning så försöker jag tvärtemot fånga byggnaden ihop med det stadsrum den befinner sig i.

Dela den här sidan: