Västlänken invigs…

…inte idag. Det återstår som bekant mycket arbete innan trafiken kan börja rulla. Men om byggtiden hade varit densamma som för den ungefär lika långa Citytunneln i Malmö så hade invigningen hållits idag den 4 mars.

Citytunneln

Citytunneln byggstartades i mars 2005 och stod färdig i december 2010. Grundidén var precis som för Västlänken att eliminera den begränsande säckstationen där tågseten måste byta färdriktning. Lösningen, med en tunnel under centrala stan som sammanbinder Malmö Centralstation med den nya stadsdelen i Hyllie, framstår som väldigt välplanerad. Dragningen bildar en genväg ut mot Öresundsbron och Danmark jämfört med det gamla spåret runt stan, Kontinentalbanan. På vägen fångar den upp både det kommersiella navet Triangeln, inklusive kulturella tyngpunkter som Malmö Konsthall och Konserthuset, och den nya stadsutvecklingen i Hyllie. Sammantaget en rationell lösning som på ett elegant sätt ökar tillgängligheten till stadens tyngdpunkter och det nya utvecklingsområdet.

Därtill har den tidigare järnvägsdragningen runt Malmö omvandlats till lokalspår, med bland annat en ny, välbehövlig station i Rosengård.

Västlänken

Jämfört med Citytunneln så innebär inte Västlänken någon ny, gen dragning i järnvägsnätet. Den har snarare karaktären av stor vändslinga under centrala stan. Kvaliteterna har hela tiden varit att den fångar upp Centralstationen och besöksnavet Korsvägen med Svenska Mässan, Scandinavium och Liseberg. Däremot har Hagastationen varit mer tveksam som strategisk punkt. Detta har i någon grad ändrats sedan utvecklingen kring Masthuggskajen tagit fart. Men ett stationsläge under Järntorget hade förstås träffat mer mitt i prick.

Tunneldragningen har gjorts för att så långt som möjligt undvika den ökända göteborgsleran, för att i stället spränga fram tunneln genom berg.

När de budgeterade medlen nu tagit slut, och tunnelbygget inte kommit längre än cirka halvvägs, så uppstår stora bekymmer. Statliga Trafikverket och kommunledningen har olika uppfattning om var nya pengar ska tas, och någon lösning finns i nuläget inte inom synhåll. Västlänken är en del av det större Västsvenska paketet, med stora infrastruktursatsningar som finansieras med både statliga och kommunala medel.

Citybanan i Stockholm

Jämför man Västlänkens byggtid med ett tredje tunnelbygge med ungefär samma längd, Citybanan i Stockholm, så ligger man fortfarande inom tidsramarna. Samma antal byggdagar skulle då ge en invigning av Västlänken den 14 november 2026. Detta ligger i linje med Trafikverkets ursprungliga planer. I nuläget pratar man däremot om en invigning mellan 2029 och 2032.

Men då måste förstås finansieringsfrågorna lösas först.

Linnarc

Arkitektur och stadsbyggnad genom kartor, foto, text, guidning