Cykelförslag till nya översiktsplanen

Kungälvs cykelråd och Linnarc har lämnat in några tankar och förslag till dialogen kring Kungälvs nya översiktsplan. Vår gemensamma önskan är att ambitionerna för cyklandet ska hållas på en hög nivå. Vi vill att kommunen ska spänna bågen för en betydande ökning av cykling i allmänhet och att visionärt tänkande ska prägla den framtida planeringen.

I vårt inskickade material har vi bland annat utfört GIS-studier kring restider med cykel. Där har vi till exempel kunnat visa att förutsättningarna är goda när det gäller att nå service och handel med mer hållbara transportsätt än dagens dominerande bilkörning. Vi pekar också på vikten av cykelparkering under trygga, vädersäkrade och inbjudande former.

Därtill har vi genomfört en kartläggning av kommunens cykelvägnät, med rekommendationer och förslag för centrala Kungälv och några utvalda områden.

Den nya översiktsplanen spänner ut perspektiven ända fram till 2050. Kommunens arbete med att ta fram underlag för planeringsarbetet har påbörjats i år.

Dela den här sidan: