Vinst i Partille

I ett parallellt uppdrag för ny bebyggelse i centrala Partille har förslaget som Linnarc medverkat i blivit utvalt för vidare arbete. Tillsammans med kollegorna hos Malmström Edström arkitekter och ingenjörer och Sydväst arkitektur och landskap har vi tagit fram en gestaltning för drygt 700 nya bostäder vid Säveån. Beställare är Svenska hus och Partille kommun.

Förslaget ska ligga till grund för en ny detaljplan. Där ska den nuvarande verksamhetsytan omvandlas till attraktiva bostadskvarter mellan huvudgatan och det gröna landskapet kring Säveån. Intentionen har varit att anpassa bebyggelsen till det intilliggande Arenatorget. Närmaste grannar utgörs av Partille Arena och den pågående utvecklingen i Partille Port.

Linnarcs roll i arbetet har varit att analysera gatustruktur och kopplingar i området, och koordinera arbetet gentemot kommunens överordnade planer och intentioner.

Dela / share:
Linnarc logo

Arkitektur och stadsbyggnad genom kartor, foto, text, guidning