Skeppsbron går vidare

Skeppbron i Göteborg sedd från Ramberget.

Politikerna i Kommunfullmäktige har beslutat att gå vidare med utvecklingen av Skeppsbron i Göteborg. Ytterligare exploateringsmöjligheter inom gällande detaljplan ska utredas närmare. Samtidigt kommer ett politiskt krav på ’gestaltning i klassisk, traditionell stil’ att styra utformningen.

Linnarc

Linnarc AB är en konsultbyrå inom arkitektur och stadsbyggnad som drivs av Erik Linn.

Kontakt: erik@linnarc.com

Följ verksamheten på sociala medier: