Skeppsbron går vidare

Skeppbron i Göteborg sedd från Ramberget.

Politikerna i Kommunfullmäktige har beslutat att gå vidare med utvecklingen av Skeppsbron i Göteborg. Ytterligare exploateringsmöjligheter inom gällande detaljplan ska utredas närmare. Samtidigt kommer ett politiskt krav på ’gestaltning i klassisk, traditionell stil’ att styra utformningen.

Dela / share:
Linnarc logo

Arkitektur och stadsbyggnad genom kartor, foto, text, guidning