Kartor och GIS

Geografiska informationssystem gör det möjligt att visualisera dataunderlag i kartor och illustrationer. Det är ett kunskapsområde som får allt större betydelse för stads- och samhällsplanering och som utvecklas i hög takt.

Jag har tio års erfarenhet av GIS och det arbete som associeras med detta – hantering av data och grafisk bearbetning för att göra resultaten läsbara. Jag har bland annat erfarenhet av rumslig analys och space syntax, som gör det möjligt att mäta hur gatunätet är konfigurerat och identifiera hur väl individuella stråk hänger ihop med resten av staden.

Linnarc

Arkitektur och stadsbyggnad genom kartor, foto, text, guidning