Snart semester

En fiktiv nattvy över hemkommunen blir en lagom lättsam GIS-övning under nedtrappningen inför sommaruppehållet. Bilden är uppbyggd på öppen geografisk data, med kommungränser, vägar och bebyggelse, kryddat med skuggor och toningar.

Tillgången till den här typen av öppen data blir allt viktigare i samhällsutvecklingen. De utgör grund för analys, undersökning och redovisning av den alltmer komplexa verklighet vi har att jobba med. Att på olika sätt kunna synliggöra frågor som tidigare gömts i text eller bland siffror och tabeller medför att de får en större tillgänglighet. I takt med att geografiska informationssystem och andra digitala verktyg utvecklas så blir det också bara mer och mer spännande att jobba inom det här fältet.

Om några veckor väntar uppstart av nya uppdrag. Där kommer jag att få tillfälle att rikta blickarna mot både Stockholm och København. Det ser jag fram emot med stor förväntan. Fram till dess ska batterierna laddas upp med familj och vänner, något som skulle kännas ännu bättre om inte omvärldsmolnen runt horisonten vore så många och mörka.

För att orka så får vi suga tag i de ljuspunkter som hela tiden finns, men som sällan toppar nyhetsflödet som sköljer över oss. En så skön sommar som omständigheterna medger tillönskas!

Dela den här sidan: