Ny Kexstad i Kungälv

Du förlorar något i ena änden, men vinner något i den andra.

Ett svårt ögonblick i Kungälvs historia – när beskedet kom att produktionen i stadens stolthet kexfabriken skulle läggas ned och flyttas utomlands – vänds nu till ett nytt, spännande kapitel. För nu ska Kexstaden göra det möjligt för kungälvsborna att återfå kontakten med Nordre älv. Samtidigt som levande och attraktiva miljöer skapas i området.

Liljedalsgatan mot öster med kexfabriken till höger.

Återskapad älvkontakt

Medan Bohus fästning från sin höjd blickar ut över Göta och Nordre älvs flöden, så har kexfabriken i årtionden förhindrat kungälvsborna att göra detsamma. Man har visserligen fått både kexdoft och en riksbekant Bräckbod, men den stora anläggningen har effektivt blockerat utsikten mot älven och brutit promenaden längs den.

Den norske ägaren Orkla beslutade för några år sedan att flytta kexproduktionen till Lettland. Kungälvsanläggningen stänger i november 2022, men planerna för området är redan igång. Orkla ansökte om planbesked för att utveckla området 2020, och Aspelin Ramm gjorde detsamma för sin intilliggande fastighet vid Västra Strandgatan. Syftet är att skapa en attraktiv, central stadsbebyggelse med bostäder, verksamheter och service.

Kexfabrikens entréport, med Bräckboden till vänster.

Planprogram

Efter beslut i kommunfullmäktige har arbetet med ett planprogram startat. Ett antal tekniska och miljömässiga utredningar har genomförts, liksom trafiksimuleringar för området. En tidig strukturplan har också tagits fram, antydd i illustrationen ovan.

Kommunen jobbar för att arbetet med detaljplaner ska kunna komma igång 2023. Man räknar med att komma igång med byggstarter under 2025.

På en av de intilliggande fastigheterna är Balder sedan förra året igång med uppförandet av 128 bostadsrätter i projektet Västra Gatan. Magnolia Bostad har precis vunnit en markanvisningstävling för uppförande av ca 315 lägenheter i kvarteret Gärdet.

Kexfabrikens front mot älven sedd från parkeringen vid Västra Strandgatan, fästningen skymtar i bakgrunden.

Informationsmöte ikväll

Kommunen bjuder ikväll klockan 18 in allmänheten till Stadshuset för ett informationsmöte. Där kommer politiker och tjänstemän att berätta om de kommande planerna tillsammans med aktörerna.

Linnarc

Arkitektur och stadsbyggnad genom kartor, foto, text, guidning