Framgång i Borås

Som jag berättade i ett tidigare inlägg så kvalificerade sig Linnarc i höstas till ett parallellt uppdrag i Borås. Nu är det väldigt roligt att kunna berätta att vårt projekt har blivit utvalt för det vidare detaljplanearbetet!

I skarp konkurrens med tre andra team har vi arbetat med att utforma ett stadsutvecklingsförslag för det centralt belägna området intill Stadsparken och riksväg 40. Vårt arbete ledde fram till en gestaltning som vann bedömningsgruppens gillande, där de också prisade teamets analyserande förmåga och vårt öppna och resonerande förhållningssätt till platsens utmaningar. Förslaget ska nu ligga till grund för stadens vidare arbete med en detaljplan för området.

INTEGRATIONSANALYS som visar hur väl varje gata är integrerad i gatunätet. Ju bredare linje desto mer välintegrerad är gatan. Förslaget etablerar flera nya stråk genom uppdragsområdet (vit streckad linje) som därmed i högre grad blir en del av innerstadsmiljön.

Idén

Den överordnade idén, att väva samman området med staden runt omkring, föll på plats ganska omgående. Väven som tema bildar en idémässig koppling till stadens textilindustriella historia. Vi har hela tiden fokuserat på att bevara så stor del av befintlig bebyggelse som möjligt. Linnarcs del i arbetet har framför allt handlat om stadsbyggnadsanalyser som bildat stöd för gruppens arbete. En identifiering av områdets viktigaste gator fick stor betydelse för förslagets organisering kring ett öst-västligt stråk med en ny gång- och cykelbro över Viskan.

GENHETSANALYS som visar hur ofta olika gatudelar utgör kortaste väg. Ju bredare linje desto oftare fungerar gatudelen som ett gent stråk. Druveforsvägen visar sig vara ett av Borås mest strategiska stråk idag (vänstra kartan). Vi förlänger den historiska Sömmerskegången med en ny gång- och cykelbro över Viskan, ett grepp som visar sig få stor betydelse som ny öst-västlig förbindelse.

Processen har handlat om att skapa inbjudande och attraktiva platser i området. Vi har etablerat gröna parkstråk som knyter området till stadens stora planerade parkprojekt Viskans park. Ett av dessa är den vertikala parken – en grön brokonstruktion som kopplar området till Stadsparken över riksväg 40. Steg för steg har vi också arbetat fram en relevant och flexibel byggnadsmassa som kan anpassas efter genomförandets betingelser och stadens utveckling.

Ett givande uppdrag

Arbetet med uppdraget har varit väldigt givande. Ett stort tack för gott samarbete så långt – Malmström Edström arkitekter och ingenjörer, Sydväst arkitektur och landskap, Kulturbyggnadsbyrån, Gärdhagen Akustik och Atkins.

Bakom uppdraget står Pulsen Fastigheter och Borås Stad, i samarbete med Sveriges Arkitekter. Dick Hedman har gjort ett föredömligt arbete med att organisera och koordinera arbetet med uppdraget för Pulsens räkning.

Pressmeddelande från Pulsen Fastigheter finns här.

Landskapssektion genom området, med den vertikala parken.
Dela / Share:
Linnarc logo

Arkitektur och stadsbyggnad genom kartor, foto, text, guidning