Parallellt uppdrag i Borås

En bild av en av områdets fastigheter, en tegelbyggnad intill en motorvägsbro.

Före sommaren fick Linnarc en inbjudan att bilda team med kollegorna på Malmström Edström arkitekter och ingenjörer och Sydväst arkitektur och landskap, för prekvalificering till ett stadsutvecklingsuppdrag i centrala Borås.

Nu är det roligt att kunna berätta att vi som ett av fyra team blivit utvalda för det parallella uppdraget. Det gäller ett arbete som ska redovisas i december i år. Uppdragsgivare är Pulsen Fastigheter och Borås Stad, i samarbete med Sveriges Arkitekter.

Arbetet handlar om att gestalta ett förslag för utveckling av ett sex hektar stort område invid ån Viskan och riksväg 40, med både befintlig och ny bebyggelse. Byggnaderna ska rymma arbetsplatser i form av ett nav för digitala verksamheter, liksom bostäder. Kring dessa ska inbjudande och attraktiva stadsrum formas.

I teamet ingår också Kulturbyggnadsbyrån, Gärdhagen Akustik och Atkins.

Linnarcs fokus kommer att ligga på stadsbyggnadsanalys och identifiering av områdets strategiska förutsättningar.

Linnarc

Linnarc AB är en konsultbyrå inom arkitektur och stadsbyggnad som drivs av Erik Linn.

Kontakt: erik@linnarc.com

Följ verksamheten på sociala medier: