Fartgränser i stan

Runt om i världen pågår arbetet med att sänka bilarnas hastighet i stadskärnorna, för att åstadkomma säkrare och mer attraktiva stadsmiljöer. New York City sänkte således 2014 bashastigheten från 50 till 40 km/h, och en rad europeiska städer har de senaste åren infört 30 km/h som högsta tillåtna hastighet i stadskärnorna. Paris inför denna begränsning i hela staden i år liksom Bryssel, och Spanien förbereder lagstiftning som ska göra detta möjligt i landets större städer.

En genomgång av de största svenska städerna i Trafikverkets utmärkta vägdatabas visar att de flesta genomfört sänkningar till 30 eller 40 km/h i stadskärnorna. Undantaget är Göteborg som håller fast vid 50 km/h, och där politikerna i trafiknämnden så sent som i november avstyrkte en motion om sänkta hastighetsgränser. Man hävdar att detta är ett beslut som behöver tas i riksdagen.

Landets övriga storstäder förefaller ha gjort en annan bedömning. Med tanke på att Göteborg samtidigt med beslutet utsågs till världens mest hållbara destination av Lonely Planet, så får vi hoppas att politiker och tjänstemän snart känner sig redo att ta tag i frågan på nytt.

Dela / Share:
Linnarc logo

Arkitektur och stadsbyggnad genom kartor, foto, text, guidning