Butikslägen i Kungälv

En enkel kartläggning av butikslägen i Kungälv visar hur dessa varit koncentrerade till några få stråk och gator i det som fram till nyligen varit Kungälvs centrum. Med etableringen av Konghälla Center och det intilliggande Kungälvs Resecentrum så har stadens mittpunkt de sista åren tagit ett språng västerut, och kan nu sägas ligga intill E6.

Det förebereds flera planer i den gamla stadskärnan, där staden och fastighetsägarna genom upprustning och nya bostäder kommer att ha möjlighet att lyfta området ur den lite slumrande tillvaron. En utveckling av kexfabrikstomten möjliggör också en efterlängtad vattenkontakt med Nordre älv. Rätt hanterat kommer detta att innebära storslagna möjligheter för Kungälv.

Med sitt storstadsnära läge är Kungälv en attraktiv ort att bosätta sig på. Kommunen räknar med att gå från 45 000 invånare till 53 000 under perioden 2018 – 2028, en ökning med nästan 20 procent. Det är kraften i denna tillväxt som behöver utnyttjas för att stärka kvaliteterna i centrala Kungälv.

Dela / share:
Linnarc logo

Arkitektur och stadsbyggnad genom kartor, foto, text, guidning