Kia Bengtsson Ekström till minne

Lite i efterhand nåddes jag idag av det sorgliga beskedet att arkitekt Kia Bengtsson Ekström avlidit, alldeles för tidigt. Med hennes bortgång har arkitekturscenen och arkitektutbildningen gått miste om en fin personlighet, en duktig problemlösare, formgivare och entreprenör, och en stor förebild.

Jag hade äran att som sammankallande jurymedlem få dela ut 2009 års Helge Zimdalpris till Bergmanhuset i Borås som Kia stod bakom, en byggnad som på ett väldigt fint och bearbetat sätt väver samman bostäder och kommersiella lokaler med det lokala stadsrummet alldeles intill Viskan.

Vi möttes också vid ett antal tillfällen i undervisningen på Chalmers Arkitektur. Du är saknad, Kia.

Linnarc

Arkitektur och stadsbyggnad genom kartor, foto, text, guidning