70 procent enkelspår i regionen

Framtidens svenska järnvägar är ett hett diskussionsämne. På nationell nivå pågår utredningar om de nya stambanornas konstruktionstyper, hastigheter och inte minst lokaliseringen av de stadsutvecklingsdrivande och eftertraktade stationslägena. Det handlar överordnat om hur landet i framtiden ska hänga ihop och hur en klimatvänlig och effektiv mobilitet ska kunna tillhandahållas.

Inom Västra Götalandsregionen är järnvägen också en stor fråga, och mycket arbete pågår. Utvecklingen av regionen som en attraktiv miljö för boende, arbete och studier bygger på att mobilitet och logistik fungerar. Att det finns utmaningar vet alla som följt nyhetsrapporteringen, men hur ser den befintliga spårsituationen egentligen ut?

En enkel kartläggning visar att 70 procent av järnvägslinjerna inom regionen utgörs av enkelspår, där tågseten alltså bara kan mötas under stillastående vid stationerna. Dubbelspår återfinns på stambanesträckningarna österut mot Stockholm, söderut mot Malmö och norrut mot Oslo, men då bara upp till Vänersborg. Därefter vidtar det krokiga enkelspåret. Man skulle sammantaget kunna säga att Göteborg har två och en halv dubbelspårsförbindelser. I längd utgör dubbelspåren drygt 30 mil av regionens totalt 110 mil järnväg (bangårdar och industrispår ej medräknade).

Som grund för regionens framtida resande och transporter, är det ett rätt otidsenligt system med stora begränsningar. Det omdiskuterade Västlänken-projektet i centrala Göteborg bygger ju på att de tåglinjer som länkas samman genom tunneln också är ändamålsenliga. Allra mest akut är kanske frågorna om fyrspår mellan Göteborg och Alingsås och kring utveckling av Bohusbanan och Boråsbanan, som båda utgör fundamentala pendelstråk för regionen och för Göteborg. I det senare fallet ingår också frågan om tågförbindelse till Landvetter flygplats.

Onsdag den 31 mars kl 10 bjuder Västra Götalandsregionen in till ett webinarium på detta tema, ”Västsverige har växtvärk – nästa steg för järnvägen”. En rapport som lyfter fram möjligheter och utmaningar kring de olika järnvägslinjerna har tagits fram. Information och anmälan finns här.

Kartan är framtagen med hjälp av öppen data.

Linnarc

Arkitektur och stadsbyggnad genom kartor, foto, text, guidning