Townwise – en första halvårsrapport

Townwise är min lokala omvärldsbevakning som jag erbjuder företag och organisationer som behöver vara orienterade och uppdaterade om vad som händer på stadsbyggnadsfronten när Göteborg växer, och som baseras på kommunala nämndprotokoll och handlingar.

Sedan starten i november har det blivit fyra omgångar av föreläsningen, och det är intressant att göra en första överblick på utfallet, en lite informell halvårsrapport. I genomsnitt presenterar jag ett trettiotal ärenden per föreläsning, totalt 129 stycken hittills. De flesta härrör från byggnadsnämnden och fastighetsnämnden, men fler nämnder och nyhetskanaler utgör källor.

Ärenden sorteras i kategorier såsom bostäder, kontor, stadsutveckling och styrning och ledning. Illustrationen visar hur de fördelar sig över Göteborg under den aktuella perioden. Viktigare händelser från grannkommunerna ingår också.

Är ditt företag intresserat av tjänsten? Välkommen att höra av dig.

Dela / Share:
Linnarc logo

Arkitektur och stadsbyggnad genom kartor, foto, text, guidning