Den bliver bare bedre…

…cykelbyen der altså skulle være verdens bedste!

Med tre nya gång- och cykelbroar uppförda över hamnen inom loppet av tretton år, så har København verkligen knutit samman Indre By och Vesterbro med Amager på ett imponerade sätt.

Bryggebroen fotograferad 2009 med Havneholmen under uppförande i bakgrunden.

Bryggebroen invigdes 2006, när utvecklingarna av Havneholmen och Islands Brygge hade kommit igång. Den är designad av Dissing + Weitling. Den blev snabbt en viktig kugge i det stadsliv som nu uppstod i den tidigare så ödsliga Sydhavnen. Inderhavnsbroen vid Nyhavn, som ritades av engelska byrån Studio Bednarski invigdes tio år senare. Den kopplar samman Kongens Nytorv och Nyhavn med Holmen-sidan och Operaen. Tillkomsten var inte problemfri, med en förhållandevis avancerad geometri och öppningsteknik. Och 2019 öppnade sedan Lille Langebro, som slår en långsträckt båge över vattnet och landar vid sidan av Realdania-fondens stora BLOX-byggnad. Bron ritades av WilkinsonEyre och Urban Agency i samarbete med BuroHappold.

Sydhavnen hösten 1996, när de första utvecklingarna av Kalvebod Brygge precis hade inletts. Bilden är tagen där Nykredit-huset står idag.

Många städer kan vara avundsjuka på den här utvecklingen. På tjugo år hamnen transformerats från kvarlämnade industriytor till en av stadens viktigaste attraktioner, omgiven av flera stora stadsutvecklingsområden. Nu väntar ännu större förändringar, med Postbyen- och Jernbanebyen-projekten. Och i allt detta spelar de små gång- och cykelbroarna en framträdande roll. De bildar naturliga mötesplatser och lägger grunden för stadens mer finmaskiga nät av förbindelser och dess framtida, hållbara mobilitet. Alla tre kan öppnas för båttrafik.

Kommunen har nu börjat undersöka möjligheterna för ännu en cykelbro knappt två kilometer norr om Inderhavnsbroen, mellan Langelinie och populära Refshaleøen. Den kommer i så fall att möjliggöra helt nya rörelsemönster i stadens östra delar.

När restriktionerna förhoppningsvis hävs så småningom, så blir det många anledningar att ta sig till Kbh!

(Kartan är ritad på dataunderlag från Open Data DK och OpenStreetMap. De oranga prickarna markerar butiker och serveringar).

Linnarc

Arkitektur och stadsbyggnad genom kartor, foto, text, guidning