Kraften i ett rutnät

Ett rutnät är oftast rätt ointressant, men om det fylls med innehåll kan det hända spännande saker. Kartbilden ovan känner alla igen, men det som framstår som en vanlig karta med landformationer är i själva verket just ett sådant rutnät med kvadratkilometerstora rutor som är färgade efter hur många människor som bor inom dem.

Resultatet i utzoomat läge blir en beskrivning av verkligheten där vi kan identifiera landmassor, kuststräckor, fjordar och fjäll, men där grafiken i själva verket bara visar var människor bor. Städer blir tydliga som mörkare områden. Kartillustrationen bildar en fascinerande beskrivning av hur landskapet styr var någonstans vi bosätter oss, och hur befolkningstätheten varierar från en region till en annan.

Underlaget för kartan utgörs av Eurostats utmärkta befolkningsdata för Europa, som finns tillgängligt som öppen data. I takt med att informationssamhället breder ut sig och allt mer arbete baseras på olika typer av datainformation, så ökar tillgången efter hand hos både myndigheter och organisationer på sådan data. Det är glädjande, och ökar möjligheterna för att kunna låta val och beslut baseras på korrekta underlag.

Om någon tycker att Östersjöns södra del ser ut att ha svämmat över, så beror det på att den ryska exklaven Kaliningrad oblast mellan Polen och Litauen inte ingår i dataunderlaget och därför lämnas som en tom yta. Större sammanhängande områden utan befolkning lämnas också vita, som i Skottland, Norge och norra Sverige.

Inzoomning kring Trondheimsområdet.

Har du eller din organisation behov för att synliggöra data rörande projekt, produktion eller planering? Eller för att få överblick över geografiska områden eller regioner? Hör av dig.

Dela den här sidan: